צוות מורי התוכנית לתואר שני בגישור

 

צוות מורי התכנית
גב' מאיה דיאמנט       
מר זבדה מוחמד
ד"ר אלון ליאל
ד"ר נמרוד רוזלר
ד"ר תמר לרנטל
גב' שרון רמר-ביאל
פרופ' יהושוע גתי
ד"ר חנן גולדשמיט
עו"ד ענת פרקש
ד"ר לילך ליטור
ד"ר יובל קאליש
פרופ' נחמיאס ניצה
ד"ר אריה גרוניק
גב' רמר ביאל שרון
ד"ר דפנה כרמון
ד"ר נגה נברו    
פרופ' אלון טל

ד"ר פרלמן קרני     
ד"ר יובל בנזימן
ד"ר רוטנברג מיכאל
ד"ר דורית קרת